Biprodukter

Tegubbens exklusiva biprodukter och unika honung kommer från de egna bisamhällena som är utställda i biotopen och vid lavendelodlingarna. Du hittar även produkter som Tegubben rekommenderar er att använda för att få ut det mesta av er testund.